کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 167
1. بررسی رابطۀ مفهومی واژگان قرآنی امت، قوم، قریه و مدینه با تمدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

25/qve.2020.4762

سید رضا مهدی نژاد


2. بررسی مبانی معرفت شناسی فرهنگ مطلوب وتبیین کارکردهای آن ازنگاه قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/qve.2021.10894.1297

خاتونجان محمدی؛ حسین علوی‌مهر


3. بررسی تعارض قرآن و علم از واقعیت تا توهم

دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 9-33

علی کریم‌پور قراملکی؛ باقر ریاحی مهر


4. مبانی و روشهای تربیتی سوره قیامت

دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 34-57

حسین علوی‌مهر


5. نقش قرآن در پیدایش و رشد دانش اخلاق

دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 89-111

محمدعلی رضایی اصفهانی؛ هیثم بوعذار


6. سلامت و بهداشت روح و روان انسان از منظر قرآن و احادیث

دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 147-175

عباس علی واشیان


7. حسن نیت و ضمانت اجرای معاهدات در قرآن و حقوق بین‌الملل

دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 237-260

فاطمه زنداقطاعی؛ محمد قربانزاده؛ جعفر زنگنه شهرکی


8. ارزش‌شناسی مدیریت اقتضایی از منظر قرآن

دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 285-314

علی آقا صفری؛ عبد الله توکلی


9. پیدایش حیات در زمین از منظر قرآن و علم

دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 315-336

قربانعلی نعمت‌زاده؛ محمدجواد اسکندرلو؛ عبدالقادر محمدبلو


10. جایگاه روش تفسیر علمی در روایات امام صادق (ع)

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-34

10.22034/qve.2020.4595

محسن رفیعی؛ معصومه شریفی؛ معصومه حافظی


11. مبانی حکومت در قرآن و سنت از دیدگاه امام خمینی (ره) و علامه مودودی

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 295-316

10.22034/qve.2020.4623

حسین علوی‌مهر؛ سیدبهادرعلی زیدی


12. اعجاز علمی قرآن از منظر آیت‌الله فاضل لنکرانی

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-54

10.22034/qve.2019.3716

محمدعلی رضایی اصفهانی؛ محمد امینی


13. تحلیل اعجاز نجومی قرآن از دیدگاه آیت‌الله فاضل لنکرانی

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 55-82

10.22034/qve.2019.3717

سید عیسی مسترحمی


17. مؤلفه‌های مدیریتی قرآن در قصه موسی و خضر

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 259-286

10.22034/qve.2019.3726

علی آقا صفری؛ امیرعلی لطفی؛ عبدالمؤمن حکیمی


18. علم در معنای ارزش و روش از نگاه قرآن

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 287-304

10.22034/qve.2019.3727

رمضانعلی تقی زاده چاری؛ فاطمه جعفری کمانگر


19. مبانی و قواعد تفسیر علمی در تفسیر الامثل

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-34

10.22034/qve.2019.2750

سید احمد موسوی باردئی؛ خدیجه حسین‌زاده؛ حسن صادقی


21. پیشرفت علوم طبیعی و نقش آن در سبک زندگی قرآنی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 51-76

10.22034/qve.2019.2752

ابراهیم رضایی آدریانی


22. حرکت خورشید در قرآن و پاسخ به شبهات نوپدید آن

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-94

10.22034/qve.2019.2753

جواد گودرزی؛ سید عیسی مسترحمی


23. رفتارشناسی پرندگان از منظر قرآن و زیست‌شناسی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-122

10.22034/qve.2019.2754

احمد کریمی؛ مهرناز باشی زاده مقدم


24. بررسی شگفتی علمی قرآن در آیه «فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِیم»

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 123-144

10.22034/qve.2019.2755

رحمت الله نوری؛ حسین علوی‌مهر