دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
برای شماره 27 پاییز و زمستان 99 12 مقاله ویرایش شده و برای چاپخانه ارسال خواهد شد
برای شماره 28 بهار و تابستان 1400شش مقاله نهایی شده و شش مقاله دیگر در حال تایید نهایی است

مقاله علمی ترویجی

1. رابطه قرآن و علم و راهکار حل تعارضهای ظاهری آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398

محمدعلی رضایی اصفهانی


مقاله پژوهشی

2. بازتعریف قرآنی نظام تأمین ‎‎‎‎اجتماعی و بررسی آثار مترتب برآن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

25/qve.2020.4758

علی زهراب؛ مهدی عبدللهی پور؛ سید محمد نقیب؛ علی غضنفری


3. ویژگی‌های عاطفی خانواده سالم در قرآن و دلالت‌های تربیتی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

25/qve.2020.4759

فیاض حسین علوی


4. ارزش‌شناسی گروه‌های غذایی در قرآن و روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

25/qve.2020.4760

حسن روشن؛ کامبیز روشنایی؛ یوسف فاطمی نیا


5. اطلاق و نسبیت اخلاق از منظر آیات قرآن (با تأکید بر آراء برخی مفسران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

25/qve.2020.4761

سید محمد میرهاشمی


6. بررسی رابطۀ مفهومی واژگان قرآنی امت، قوم، قریه و مدینه با تمدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

25/qve.2020.4762

سید رضا مهدی نژاد


7. بررسی تطبیقی تفسیر علمی آیات قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و موریس بوکای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

25/qve.2020.4763

نسیم سادات مرتضوی


مقاله علمی ترویجی

8. دفع توهم اختلاف مفسران درباره معنای علمی جبال در آیه 43 سوره مبارکه نور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

10.22034/qve.2021.7442.1134

زینب روستائی؛ سیده محبوبه کشفی


مقاله پژوهشی

9. مفهوم‌سازی افعال آخر آیات بر اساس مقوله‌ «چشم انداز » در علم زبان‌شناسی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

10.22034/qve.2021.6773.1100

زهره قربانی مادوانی