راهنمای نویسندگان

 

قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش در مجله قرآن و علم


 دوفصلنامه "قرآن و علم" فقط مقالاتی را که حاصل دستاورهای پژوهشی نویسنده و حاوی یافته‌ای جدید در موضوعات ذیل است را می‌پذیرد:

  
حوزه قران و مباحث میان رشته‌ای (قرآن و علوم طبیعی، قرآن و علوم انسانی) مانند قرآن و بهداشت، قرآن و نجوم، قران و مدیریت، قرآن و روانشناسی، قرآن و حقوق، قرآن و اقتصاد، قرآن و علوم اجتماعی، قرآن و تاریخ، قرآن و علوم سیاسی، قرآن و علوم تربیتی قرآن وهنر

 همچنین مباحث اعجاز در علوم انسانی و اعجاز در علوم طبیعی

     1-موضوعات علوم انسانی بر اساس آموزه های قرآنی

    2-موضوعات علوم طبیعی بر اساس آموزه های قرآنی

   3- بررسی شبهات در رابطه قرآن وعلوم 

   4- پیشرفت علوم طبیعی و نقش آن در سبک زندکی قرآنی

   و...

* مقالات باید در یکی از قالب هایپژوهشی (تحلیل،‌ تطبیق، نقد) یا نقطه‌نظر (دیدگاه مستدل و تحلیلی نویسنده پیرامون یک مساله خاص) باشد.-

      
نکته مهم: مجله از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری و گزارشی، ترجمه معذور است.

 

* مقالاتی که در موضوعات مذکور به تطبیق دیدگاه دانشمندان علوم قرآنی مسلمان و غربی، و یا به بازخوانی دیدگاه دانشمندان علوم قرآنی مسلمان براساس رویکردهای رایج می‌پردازند، در اولویت قرار دارند.

 

جهت اطلاع از راهنمای کامل ثبت نام و ارسال مقاله اینجا کلیک کنید.

 

فایل‌هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگزاری کند:

  1. فایل اصلی مقاله (بدون مشخصات نویسندگان) به همراه چکیده ترجمه شده به زبان انگلیسی و فهرست منابع ترجمه شده به زبان انگلیسی

 2.  تکمیل و ارسال فایل تعهد نامه  و عدم تعارض 

 (ارسال مقاله برای داوری، مشروط به ارسال  فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در سامانه است).

  

حجم مقاله:

  تعداد واژگان مقاله: بین 5500 تا 7500 واژه

 تعداد کلیدواژه ها: 5 تا 7 کلیدواژه

 تعداد واژگان چکیده اصلی: 150 تا 250 واژه (چکیده باید شامل هدف، تبیین موضوع، روش، نتایج مهم پژوهش باشد)

 تعداد واژگان چکیده مبسوط: 500 واژه

  

نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان:

 1-اسامی نویسندگان باید صرفاً در سامانه درج شود. به هیچ وجه مشخصات نویسندگان در فایل ورد (word) ارسال نشود، در این صورت مجله صرفاً اطلاعات مندرج در سامانه را مبنا قرار خواهد داد. بنابراین هنگام درج اسامی نویسندگان، به ترتیب درج نویسندگان توجه داشته باشید. لذا فرم تعهد و تعارض منافع الزامی است. در پایین صفحه آمده است

 2-نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید حتماً مشخص باشد. عبارت (نویسنده مسئول) جلوی نام نویسنده مورد نظر درج شود.

  تذکر: فرستنده مقاله به عنوان نویسنده مسئول در نظر گرفته می‌‌شود و کلیه مکاتبات و اطلاع‌‌رسانی‌‌های بعدی با وی صورت می‌‌گیرد.

 3- نویسنده اول مقاله نیز مشخص شود(در مقالات چند نویسنده ای)

وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی‌های ذیل درج شود:

* اعضای هیأت علمی رتبه علمی (مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، گروه،دانشگاه، شهر، پست الکترونی 

 *دانشجوی (کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری) رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر، پست الکترونیکی

 *افراد و محققان آزاد (مقطع تحصیلی: کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر، پست الکترونیکی

*طلاب (برای طلاب المصطفی نیز ذکر رشته،مقطع و ایمیل الزامی است.)نام کشور فراموش نشود مهم مهم

 

  ساختار مقاله:

 بدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش‌های ذیل باشد:

 1. عنوان

 2. چکیده فارسی (تبیین موضوع/مسأله/سؤال، هدف، روش، نتایج)

 3. مقدمه (شامل تعریف مسأله، پیشینه تحقیق (فارسی و انگلیسی)، اهمیت و دلیل جدید بودن موضوع مقاله)

 4. بدنه اصلی (توضیح و تحلیل مباحث)

 5. نتیجه‌گیری

6. کتابنامه

 7. چکیده مبسوط به زبان انگلیسی.  مهم

8. فهرست منابع ترجمه شدن به زبان انگلیسی مهم

 9. لطفا در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع قدردانی فراموش نشود .مهم

 

 

 نکات مهم:

1- در خصوص درج پانویس، ارجاعات درون متن و کتابنامه  روش استناد دهی: APA است /  ارجاعات درون متن است

چند نمونه:

 ارجاع به یک آیه از سوره قرآن: (بقره/5)

 *ارجاع به نهج البلاغه: (نهج البلاغه: خطبه/50)

 تذکر:

  *به هیچ وجه ارجاعی در پانویس درج نشود. 

 *اطلاعات کامل ارجاعات درون متن حتماً باید در بخش کتابنامه مقاله نیز درج شود.

 *استناد درون متن، داخل پرانتز، شامل (نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام کتاب، سال انتشار، جلد، صفحه).

  

* فهرست منابع:

  نمونه: (نام خانوادگی، نام، نام کتاب، شهر، انتشارات، سال) توضیحات بیشتر در شوه‌نامه ذکر شده است

 

 نکات: 

*منابعی که در این بخش فهرست منابع درج می‌شوند، حتماً باید در متن استفاده شده باشند. (منابعی که صرفاً برای مطالعه و آگاهی بیشتر مخاطب در متن معرفی شده‌اند، و در متن به آنها ارجاع داده نشده، نباید در بخش کتابخانه درج شوند).

 *نظم منابع باید براساس الفبای نام خانوادگی نویسندگان باشد.

* اطلاعات تکمیلی در شیوه‌نامه انتهای همین صفحه است لطفاً ملاحظه فرمائید (مهم) 

 

2- نشریه قرآن و علم، با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE )می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. 

3-تمامی مقالات قبل از ارزیابی در http://www.samimnoor.ir بررسی می‌شود و در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج می‌گردد.

 

                                                                         دستورالعمل نرخ‌نامه چاپ مقالات  از تاریخ  1401/01/01

 • پرداخت هزینه مقالات علمی پژوهشی:

الف) نویسندگان خارج از جامعه‌المصطفی:

 هزینه بارگذاری مقاله 100/000 هزار تومان و هزینه ارزیابی 200/000 هزار تومان و هزینه ویرایش، ترجمه چکیده و منابع وچاپ مقاله 1/100/000 تومان
مجموعا؛ 1/400/000 هزار تومان

ب)  نویسندگان مدعو جامعه‌المصطفی و طلاب علوم دینی خارج از جامعه‌المصطفی:

  هزینه بارگذاری مقاله 100/000 تومان و هزینه ارزیابی 200/000 هزار تومان و هزینه چاپ مقاله 600/000 هزار تومان؛ مجموعا 900/000 هزار تومان

ج)  نویسندگان داخلی جامعه المصطفی (اعضای هیئت علمی و اساتید همکار و طلاب)، هیئت تحریریه و همکاران مجله:

هزینه بارگذاری مقاله 100/000 تومان و هزینه ارزیابی 200/000 هزار تومان و هزینه چاپ مقاله 400/000 هزار تومان مجموعا 700/000 هزار تومان

 • پرداخت هزینه مقالات علمی ترویجی:

  هزینه بارگذاری مقاله 100/000 و هزینه ارزیابی 200/000 هزار تومان و هزینه چاپ نصف مبالغ بالاست که طبق بند الف، ب و ج  تقسیم و تغییر می­نماید.

 • برای صدور گواهی پذیرش مطلق، نصف هزینه چاپ مقاله اخذ می‌­شود و برای پذیرش همراه با تاریخ چاپ مقاله تمام هزینه اخذ می‌گردد.

 • ملاک اخذ هزینه بندهای بالا، نویسنده مسئول هر مقاله می‌باشد.

 • هزینه پذیرش اولیه هنگام بارگذاری مقاله در سایت و هزینه ارزیابی پس از تأیید دبیر تخصصی و پیش از ارزیابی دریافت می‌گردد و هزینه چاپ پس از تأیید نهایی هیئت تحریریه پیش از ارسال مقاله جهت چاپ دریافت می­‌گردد.
 • تمامی مبالغ می‌بایست از طریق IDP به آدرس IDPay.ir/quranvaelm  که متعلق به نهاد جامعه‌المصطفی و مجتمع عالی قرآن و حدیث می­‌باشد واریز گردد و عکس فیش واریزی به همراه اصل مقاله ارسال گردد. 

       جهت پرداخت هزینه مقاله اینجا IDPay.ir/quranvaelm را کلیک کنید.

 

 

 تکمیل فرم تعارض و فرم تعهد نامه

فرم تعارض منافع

فرم تعارض منافع، توافق‌نامه‏‌ای است که نویسنده(گان) یک مقاله اعلام می‌‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوءرفتار، جعل داده‏‌ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‌‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده‌‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‌‏دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تأیید می‏‏‌نماید و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏‌نماید. نویسنده مسئول هم چنین اعلام می‌‏دارد که این اثر قبلا در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و... به ناشر محول گردیده است.

 

آدرس الکترونیکی:

نام نویسنده مسئول:

تلفن:

وابستگی سازمانی:

عنوان مقاله:

آیا نویسندگان یا موسسه مربوطه وجهی از یک شخص ثالث (دولتی، تجاری، بنیاد خصوصی و غیره) برای هر بخشی از مقاله ارائه شده (شامل کمک‏های مالی، نظارت بر داده‏ها، طراحی مطالعه، آماده‏سازی اثر، تجزیه و تحلیل آماری و ...) دریافت نموده است؟

بلی

خیر

 

آیا نویسندگان هرگونه اختراعی که در حال انجام، داوری و یا ثبت شده، مربوط به این اثر را در حال انجام دارند؟

 

بلی

خیر

 

آیا طرق دسترسی دیگری وجود دارد که خوانندگان بتوانند که اطلاعات اضافی اثر مذکور را از نویسندگان مقاله دریافت نمایند؟

بلی

خیر

 

آیا جنبه‏ای از این اثر مرتبط با حیوانات آزمایشی یا بیماری های خاص انسانی است که نیاز به اعلام و تایید اخلاق نشر باشد؟

بلی

خیر

 

نام نویسنده مسئول:                                                            تاریخ:                                                     امضا

 

 تعهد نامه

نامه سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله

اینجانب: (نام نویسنده مسئول)

نویسنده مسئول مقاله: (عنوان مقاله)

 

گواهی و تعهد می­‌نمایم که:

 • این مقاله قبلاً در هیچ نشریه­ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است.
 • این مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به دوفصلنامه «قرآن و علم»  ارسال شده است و تا هنگام پایان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی فصلنامه، مقاله به مجله دیگری ارسال نخواهد شد.
 • در جریان اجرای این تحقیق و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخلاق حرفه‌­ای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق آزمودنی­‌ها، سازمان‌ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت شده است. 
 • این مقاله در نتیجه فعالیت‌های تحقیقاتی اینجانب و همکارانی که به ترتیب در زیر قید می‌شوند، تهیه و تحریر شده است و حقوق کلیه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته‌­اند رعایت شده است.

 

نام و نام خانوادگی نویسنده اول                                              تاریخ                             امضاء

 

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم                                             تاریخ                             امضاء

 

نام و نام خانوادگی نویسنده سوم                                            تاریخ                             امضاء

 

نام و نام خانوادگی نویسنده‌های بعدی                                    تاریخ                             امضاء

 

 

شیوه‌نامه مقالات
برای حفظ اعتبار علمی و تخصصی مقالات، توجه به نکات زیر ضروری است:


1. مقاله ارسالی باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:
    الف) فرضیه و استدلال؛
    ب) نوآوری و به روز بودن موضوع؛
    ج) تتبع و استفاده از منابع متعدد اصلی و جدید؛
    د) رعایت شیوه نگارش و قواعد ویراستاری.

2. تنها مقاله‌هایی قابل بررسی است که قبلاً منتشر نشده‌اند و نویسنده متعهد به نشر آن در جای دیگر نیست.

3. مقالات می‌توانند به زبان فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی باشند.

4. ساختار مقاله به این ترتیب باشد:
    الف) صفحه اول مقاله باید شامل نام و نام‌ خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، عنوان (رتبه علمی)، آدرس، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی نویسنده (نویسندگان) باشد.
برای مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله، عنوان طرح پژوهشی یا رساله و نام استاد راهنما و مشاوران در صفحه اول درج شود. این‌گونه مقالات با نام استاد راهنما، دانشجو و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.
     ب) صفحه دوم باید بدون نام و مشخصات نویسنده (نویسندگان) و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی و کلیدواژگان باشد.
     ج) عنوان: کوتاه، گویا و بیان کننده محتویات مقاله.

   د) چکیده: 150 تا 250 کلمه (معادل 15سطر) و شامل بیان مسأله، هدف، چگونگی پژوهش، نکته‌ها، یافته‌های مهم و نتیجه.

     هـ) کلیدواژگان: بین 4 تا 6 کلمه و ایفاکننده نقش نمایه و فهرست برای تسهیل در جست‌وجوی الکترونیکی.

      و) طرح مسأله: بیان کننده مسأله تحقیق، روش، ضرورت و هدف آن.
      ز) متن اصلی مقاله.
      ح) نتیجه: منطقی، مفید و بیان کننده بحث و ارائه یافته‌های تحقیق.
      ط) صفحه اول مقاله، چکیده، واژه‌های اصلی و فهرست منابع به زبان انگلیسی و عربی ترجمه شود یا مجله خود ترجمه می‌کند.
      ی) درج شکل لاتینی نام‌های خاص و واژه‌های خارجی در پاورقی.
     ک) در منابع لاتینی، اسم نویسنده و سایر اطلاعات لازم به فارسی و شکل لاتین آن، در پی‌نوشت آورده شود.
      ل) حجم تمام بخش‌های مقاله حداقل 5500 و حداکثر 8000 کلمه باشد.

5. در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین (کتاب‌نامه) به ‌صورت زیر ارائه شود:
     الف) کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل انتشار: شماره چاپ (به غیر از چاپ اول)، تاریخ چاپ.
    ب) مقاله مندرج در مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نویسنده، «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه، سال انتشار.
    ج) مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دائره‌المعارف‌ها: نام ‌خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ چاپ): «عنوان مقاله»، نام کتاب، نام ویراستار، نام ناشر،‌ محل انتشار: شماره چاپ، شماره جلد.

6. ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله در پایان نقل ‌قول یا موضوع استفاده ‌شده، داخل پرانتز و به شکل زیر آورده شود:
     الف) منابع فارسی: (نام خانوادگی نویسنده، نام کتاب، سال نشر: جلد/ صفحه)
     ب) منابع لاتین: (صفحه، جلد: سال نشر، نام خانوادگی مؤلّف)؛
    ج) چنانچه از نویسنده‌ای در یک ‌سال بیش از یک اثر انتشاریافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.
   د) آدرس آیات قرآن بلافاصله پس از آیه و پیش از ترجمه آن، درون متن ذکر شود؛ مثال: تَبارَکَ اللّهُ رَبُّ العــالَمین (اعراف/ 54)؛ مبارک است خداوندی که پروردگار همه جهانیان است.

7. اگر مقاله‌ای خارج از ضوابط راهنمای تدوین مقاله باشد، قبل از ارایه به هیئت تحریریه و داوران، به نویسنده اعلام خواهد شد.

8. حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات برای مجله محفوظ است و مقالات دریافتی برگردانده نمی‌شود.

9. مقالات ترجمه پذیرفته نمی‌شود؛ مگر همراه با نقد و بررسی باشد.

 10. اگر مقاله‌ای از سوی چند نویسنده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات باید توسط نویسنده اول انجام شود وگرنه، نویسندگان ‌باید به صورت کتبی یک نفر را به عنوان نماینده برای انجام کلیه مراحل به دفتر مجله معرفی نمایند.

 11. تأیید نهایی مقاله‌ها برای چاپ، پس از نظر داوران، با هیأت تحریریه مجله است.

12. مجله در اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.

جهت ارسال مقاله، فایل الکترونیکی مقاله را همراه با مشخصات کامل نویسنده (رتبه علمی، شماره تلفن ثابت و همراه، آدرس محل کار و سکونت و پست الکترونیکی) به همراه فرم تعارض و فرم تعهد نامه ارسال کنید 

لطفا در مقالاتی که چند نویسنده دارند مشخص کنید کدام نویسنده اول و کدام نویسنده مسئول است مهم مهم.

 

در صورت ابهام با آقای سلمان قاسمی دبیر مجله تماس بگیرید

09195425530