تماس با ما

در صورت ابهام با آقای امین رحمتی دبیر مجله تماس بگیرید

یکشنبه‌ها و دوشنبه‌ها

ساعت 14 الی 18

شماره تماس: 02537110494