اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 697
تعداد پذیرش 204
تعداد عدم پذیرش 199
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 119

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 225
تعداد مشاهده مقاله 62790
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 27129
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 153 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 44 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 100 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش -416 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 270 روز
درصد پذیرش 29 %