اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 538
تعداد پذیرش 179
تعداد عدم پذیرش 98

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 203
تعداد مشاهده مقاله 24959
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 14767
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 198 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 51 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 99 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش -521 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 272 روز
درصد پذیرش 33 %