اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 953
تعداد پذیرش 91
تعداد عدم پذیرش 378
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 295

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 265
تعداد مشاهده مقاله 95826
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 54821
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 112 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 50 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 139 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 211 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 699 روز
درصد پذیرش 10 %