اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 822
تعداد پذیرش 84
تعداد عدم پذیرش 299
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 221

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 253
تعداد مشاهده مقاله 82987
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 43412
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 130 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 47 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 107 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 198 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 700 روز
درصد پذیرش 10 %