هزینه انتشار

  دستورالعمل نرخ‌نامه چاپ مقالات  از تاریخ1401/01/01

پرداخت هزینه مقالات علمی پژوهشی

الف) نویسندگان خارج از جامعه المصطفی:

 هزینه پذیرش اولیه 100/000هزار تومان و هزینه ارزیابی 200/000 هزار تومان و هزینه ویرایش،ترجمه چکیده و منابع وچاپ مقاله 1/100/000 تومان
مجموعا؛ 1/400/000 هزار تومان

ب)  نویسندگان مدعو جامعه المصطفی و طلاب علوم دینی خارج از جامعه المصطفی:

  هزینه پذیرش اولیه100/000 تومان و هزینه ارزیابی 200/000هزار تومان و هزینه چاپ مقاله 600/000 هزار تومان؛ مجموعا 900/000هزار تومان

ج)  نویسندگان داخلی جامعه المصطفی(اعضای هیئت علمی و اساتید همکار و طلاب)، هیئت تحریریه و همکاران مجله:

هزینه پذیرش اولیه100/000تومان و هزینه ارزیابی 200/000 هزار تومان و هزینه چاپ مقاله 400/000هزار تومان مجموعا 700/000هزار تومان

پرداخت هزینه مقالات علمی ترویجی:

هزینه پذیرش اولیه100/000و هزینه ارزیابی 200/000هزار تومان و هزینه چاپ نصف مبالغ بالاست که طبق بند الف، ب و ج  تقسیم و تغییر می­نماید.

برای صدور گواهی پذیرش مطلق، نصف هزینه چاپ مقاله اخذ می­شود و برای پذیرش همراه با تاریخ چاپ مقاله تمام هزینه اخذ می گردد.

ملاک اخذ هزینه بندهای بالا، نویسنده مسول هر مقاله می باشد.

هزینه پذیرش اولیه پس از بارگزاری مقاله در سایت و هزینه ارزیابی پس از تأیید دبیر تخصصی و پیش از ارزیابی دریافت می گردد و هزینه چاپ پس از تأیید نهایی هیئت تحریریه پیش از ارسال مقاله جهت چاپ دریافت می­گردد.

تمامی مبالغ می بایست از طریق IDP به آدرس http://IDPay.ir/quranvaelm که متعلق به نهاد جامعه المصطفی و مجتمع عالی قرآن و حدیث می­ باشد واریز گردد و عکس فیش واریزی به همراه اصل مقاله ارسال گردد. 

          جهت پرداخت هزینه مقاله اینجا http://IDPay.ir/quranvaelm کلیک کنید.