دسترسی باز

 

همه مقالاتی که در مجله قرآن و علم منتشر می شود به صورت رایگان در اختیار محققان قرار می گیرد که می توانند آنها را مطالعه، دانلود و به اشتراک بگذارند.

مقالات مجله قرآن و علم تحت قوانین (CC) Creative Commons Attribution 4.0 International License   منتشر می شود. همه مقالات پذیرفته شده توسط نرم افزار سمیم و سایت مشابهت یابی iThenticate مشابهت یابی می شود و سپس توسط داوران داخلی و بین المللی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

QQ: 3279437679

https://www.openaccess.nl/en/what-is-open-access