پیدایش حیات در زمین از منظر قرآن و علم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 جامعه المصطفی (مجتمع قرآن و حدیث)

3 گروه قرآن و مستشرقان، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران

چکیده

مسئله پیدایش حیات در زمین یکی از اساسی‌ترین سؤالات هستی‌شناسی در طول تاریخ بشر بوده و عموماً مورد مناقشه بین دانشمندان علوم تجربی و علمای دینی است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی دیدگاه‌های مفسران قرآن و دانشمندان علوم تجربی در مورد پدیده حیات در زمین است. در این راستا، پس از بررسی معانی لغوی و اصطلاحی واژه‌های حیات، علم تجربی و تفسیر علمی، نظرات مفسّران مسلمان پیرامون منشأ حیات در زمین مورد بررسی شده و مهم‌ترین و مشهورترین نظریه‌ها و فرضیه‌های دانشمندان علوم تجربی پیرامون این موضوع موردبحث و تحلیل قرار گرفت. روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است؛ به این معنای که مطالب گردآوری شده را با استناد به دلایل عقلی و نقلی بیان شده و مورد تحلیل و تطبیق واقع شده است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه‌ای است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که قرآن به‌طور واضح به مسئله پیدایش حیات در زمین اشاره نکرده؛ اما جزئیات مفصلی درباره خلقت و منشأ انسان‌ها ارائه کرده است. همچنین بسیار از تئوری‌ها/ فرضیه‌های ارائه‌شده توسط دانشمندان متقدم و معاصر علوم تجربی درباره منشأ و پیدایش حیات روی کره زمین با گزارش‌های قرآنی مطابقت ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Origin of Life on Earth from the Perspectives of the Quran and Science

نویسندگان [English]

 • Ghorban Ali Nematzadeh 1
 • MuhammadJavad Eskandarloo 2
 • AbdulQadir Muhammad-Bello 3
1 Faculty Member and Director of Tabarestan Agricultural Genetics and Biotechnology Research Institute, University of Agricultural Sciences and Natural Resources Saree
2 Al-Mustafa Society (Quran and Hadith Complex)
3 Department of Qur'an and Orientalists, Faculty of Qur'an and Hadith. Al-Mustafa International University, Qom. Iran
چکیده [English]

The question of the origin of life on earth has been one of the most fundamental questions of ontology throughout human history, and has been generally debated between experimental scientists and religious scholars. Therefore, the main purpose of this paper is to examine the viewpoints of the Quranic exegetes and experimental scientists on the emergence of life on earth. In this regard, after examining the literal and technical meanings of some relevant terms such as life, experimental science and scientific exegesis, the viewpoints of the Muslim exegetes on the origin of life on earth were analyzed. Thereafter, some of the most famous theories and hypotheses of experimental scientists on this subject were discussed and analyzed. The research methodology used in this article is the descriptive-analytical method; whereby the collected data were presented and analyzed based on logical and textual evidences. The library research method was used for data collection. The findings indicate that the Quran did not explicitly discuss the origin of life on earth, but provided detailed reports about the creation and the origin of human beings. Also, many of the theories/hypotheses proposed by the ancient and contemporary experimental scientists on the origin and origin of life on earth are inconsistent with the Quranic accounts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quran, Scientific Exegesis, Scientific Miracle, Experimental Science, Origin of Life
 • Life on Earth
 1. قرآن کریم، ترجمه: ناصر مکارم شیرازی، انتشارات کاتبان وحی، قم: چاپ دوم، 1393.
 2. بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم، قرآن و طبیعت: گذشته و آینده، انتشارات زکات علم، تهران: 1376 ش.
 3. پاک‌نژاد، رضا، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، کتاب‌فروشی اسلامیه، تهران: چاپ دوم، 1365 ش.
 4. حمیدی کلیجی، سعید، قرآن و طبیعت، انتشارات حلم، قم: 1384 ش.
 5. الخطیب، عبدالغنی، قرآن و علم روز، مترجم: اسدالله مبشری، مؤسسه مطبوعاتی عطائی، تهران: 1362.
 6. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، تهران: 1338 ش.
 7. ذهبی، محمدحسین، التفسیر و المفسرون، دار إحیاء التراث العربی، بیروت: بی‌تا.
 8. راغب اصفهانی، حسین، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم، بیروت: 1412 ق.
 9. رضایی اصفهانی، محمدعلی، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، انتشارات کتاب مبین، قم: 1381 ش، چاپ دوم.
 10. ــــــ، درآمدی بر تفسیر علمی قرآن، انتشارات اسوه، قم: 1375 ش.
 11. ــــــ، منطق تفسیر قرآن، مرکز جهانی علوم اسلامی، قم: چاپ دوم. 1385 ش.
 12. رفیعی محمدی، ناصر، سیر تدوین و تطور تفسیر علمی قرآن، مرکز جهانی علوم اسلامی، قم: 1386 ش.
 13. سلیمان الرومی، فهد، اتجاهات التفسیر فی القرن الرابع عشر، ادارات البحوث العلمیة و الإفتاء، عربستان: 1406 ق.
 14. طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: محمدباقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسلامی، قم: چاپ پنجم، 1374،.
 15. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، دار إحیاء التراث العربی، بیروت: بی‌تا.
 16. عبدالباقی، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم، انتشارات موعود اسلام، تهران: ۱۳8۶.
 17. المحتسب، عبدالمجید عبدالسلام، اتجاهات التفسیر فی العصر الراهن، منشورات مکتبة النهضة الإسلامیة، الاُردن: چاپ سوم، 1402.
 18. معرفت، محمدهادی، التمهید فی علوم القرآن، مؤسسه نشر اسلامی، قم: چاپ دوم، 1415ق.
 19. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیه، تهران: چاپ دهم، 1371.

 

دوره 15، شماره 28
سال پانزدهم، شماره 28، بهار و تابستان 1400 ش
بهار و تابستان 1400
صفحه 315-336
 • تاریخ دریافت: 29 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 24 فروردین 1400
 • تاریخ پذیرش: 22 اردیبهشت 1400