درباره نشریه

1. شماره 29پاییز و زمستان 1400 چاپ شده است.

2. دوفصلنامه قرآن و علم مطابق آیین‌نامه جدید وزارت علوم می‌باشد و دو فصلنامه علمی شده است.

3. به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری‌های پژوهشی فی مابین، تفاهم‌نامه همکاری مابین مجله علمی قرآن و علم  و انجمن قرآن و تحول علوم ایران مورخ 96/11/15 تنظیم و ثبت گردید. فایل تفاهم‌نامه پایین صفحه قابل مشاهده می‌باشد.

4. به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری‌های پژوهشی فی مابین، تفاهم‌نامه همکاری مابین  مجله علمی  قرآن و علم  و انجمن قرآن‌پژوهی حوزه‌های علمیه مورخ 98/09/01تنظیم و ثبت گردید. فایل تفاهم‌نامه پایین صفحه قابل مشاهده می‌باشد.

5. مجله تا کنون تأخیر نداشته است.

6. این مجله با همکاری علمی مرکز پژوهشی قرآن کریم المهدی(عج) و مؤسسه پژوهش‌های قرآنی المهدی(عج) سامان یافت.

7. چاپ: انتشارات المصطفی(ص)

8. این مجله در پایگاه استنادی جهان اسلام در شیراز از isc در سال 1390 نمایه شده و مقالات بارگزاری شده‌اند.

9. دبیر نشریه: آقای سلمان قاسمی  09195425530

 

تفاهم‌نامه مابین مجله علمی  قرآن و علم  و انجمن قرآن و تحول علوم ایران