درباره نشریه

مجله قرآن و علم

نشریه «قرآن و علم» بر اساس آیین‌نامه جدید نشریات علمی وزارت علوم

مصوب 09/ 02 /1398 در ارزیابی سال 1401موفق به کسب رتبه «الف» شده است.


سال آغاز انتشارمجله

سال اول، شماره 1، پاییز و زمستان 1386ش

دسترسی آزاد و رایگان به مقالات

بلی

هزینه انتشار مقاله

دارد

قالب مقالات

pdf

رتبه علمی

علمی

روش ارجاع دهی

APA

نوع داوری

داوری بدون نام و حداقل دو داور

زمان داوری

7 الی 10 روز

سایت مجله

http://qve.journals.miu.ac.ir

رایانامه مجله

science@quran-journal.com


نکات مهم:    

1. دوفصلنامه علمی قرآن و علم مطابق آیین‌نامه جدید وزارت علوم است.

2. به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری‌های پژوهشی فی مابین، تفاهم‌نامه همکاری مابین  مجله علمی  قرآن و علم  و انجمن قرآن و تحول علوم ایران مورخ 96/11/15 تنظیم و ثبت گردید. تفاهم‌نامه در قسمت درباره نشریه قابل مشاهده می‌باشد.

3. به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری‌های پژوهشی فی مابین، تفاهم‌نامه همکاری مابین  مجله علمی  قرآن و علم  و انجمن قرآن پژوهی حوزه‌های علمیه مورخ 98/09/01 تنظیم و ثبت گردید. تفاهم‌نامه در قسمت درباره نشریه قابل مشاهده می‌باشد.

http://qve.journals.miu.ac.ir/journal/about

4. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

5. تمامی مقالات قبل از ارزیابی در http://www.samimnoor.ir بررسی می‌شود و در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج می‌گردد.

6. مجله در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (isc) نمایه شده است.

 آدرس: https://ecc.isc.gov.ir/showJournal/22213   

7. لطفاً قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه و دستورالعمل نرخ‌نامه چاپ مقالات، فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع را ملاحظه و تکمیل فرمائید.

8. این نشریه با همکاری علمی مرکز پژوهشی قرآن کریم المهدی(عج) و مؤسسه پژوهش‌های قرآنی المهدی(عج) سامان می‌یابد.

9. چاپخانه: انتشارات المصطفی(ص)

10. دبیر نشریه: آقای سلمان قاسمی  09195425530

نشانی دفتر نشریه:

قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی، مجتمع عالی قرآن و حدیث، طبقه سوم ساختمان آموزشی تلفن 02537110225