داوران

بررسی و کار داوری یک مقاله بسیار طاقت‌فرسا است و در عین حال از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای جهت ارتقا سطح کیفی  این مجله برخوردار می‌باشد. به پاس ارج نهادن و تشکر از گروه داوری بر خود لازم می‌دانیم اسامی آنها را در اینجا درج نماییم.

داوران بر اساس موضوع مقالات (گرایش‌ها) انتخاب می‌شوند:

 


داوران بیرونی جامعه المصطفی:

نام داور

سمت / سازمان

قاسم

کاکایی

استاد تمام دانشگاه شیراز

مجید

معارف

استاد تمام دانشگاه تهران

محمد صادق

آقاجانی

دکتری قرآن و علوم قرآن و روانشناسی مشهد

احمد رضا

تحیری

دکتری قران و علوم جامعه المصطفی مشهد

مجید

زیدی جودکی

دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک

مهدی

رستم نژاد

معاون آموزش حوزه های علمیه

محمد

کاویانی

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

عبدالکریم

بی‌آزار شیرازی

دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی قم

عبدالله

توکلی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

محمد سعید

پناهی

معاونت آموزش مؤسسه علوم انسانی قم

محسن

قمرزاده

دکتری قرآن و حدیث، مرکز فقهی ائمه اطهار قم


                                                                              داوران جامعه المصطفی: 

نام خانوادگی

سمت

محمد علی

رضایی اصفهانی

استاد تمام و عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه

سید حمید

جزایری

معاون آموزش جامعه المصطفی

محمد

فاکر میبدی

استاد تمام و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی

حسین

علوی‌مهر

دانشیار و عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه

سیدعیسی

مسترحمی

استادیار و عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه

عباس

الهی

عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه

محمد

امینی تهرانی

استادیار و عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه

محمد

امینی قزوینی

استادیار و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة

علی

کریم‌پور قراملکی

استادیار و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة

حسن‌رضا

رضایی

 استادیار جامعه المصطفی العالمیه

سید مهدی

معلمی

استادیار و عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه

حمیدرضا

طوسی

استادیار و عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه

مهدی

رجایی

استاد یار جامعه المصطفی

حسین

شیر افکن

استادیار جامعه المصطفی العالمیه

محمد حسین

محمدی

استادیار و هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

اکبر

محمودی

استاد همکار جامعه المصطفی العالمیه

محمدحسین

صاعدرازی

دانش‌آموخته دکتری قرآن و علوم واستادیار جامعه المصطفی العالمیه

جواد

مصلحی

دانش‌آموخته دکتری قرآن و علوم جامعه المصطفی العالمیة

عباسعلی

واشیان

دانش‌آموخته دکتری قرآن و علوم جامعه المصطفی العالمیة

عباس

جوانشیر

دکتری قرآن و علوم قرآن و روانشناسی جامعه المصطفی

فاضل

حسامی

دکتری تخصصی و استاد همکار جامعه المصطفی

مجید

جعفری

دانش‌آموخته دکتری قرآن و علوم جامعه المصطفی العالمیة

هادی

عبدلی

دانش‌آموخته دکتری قرآن و علوم جامعه المصطفی العالمیة

محمود

اکبری

دانش‌آموخته دکتری قرآن و علوم جامعه المصطفی العالمیة

امین 

رحمتی

دانش‌آموخته دکتری قرآن و علوم جامعه المصطفی العالمیة

سید یوسف

موسوی کهنموئی

دانش‌آموخته دکتری قران وعلوم گرایش علوم اجتماعی

سید مهدی

معلمی

دانش آموخته دکتری قران و علوم جامعه المصطفی

میثم

ناظمی

دانش‌آموخته دکتری قرآن و علوم جامعه المصطفی العالمیة

سیدمحمدعلی

موسوی

دانش‌آموخته دکتری قرآن و علوم جامعه المصطفی العالمیة

یوسف

فاطمی‌نیا

دانش‌آموخته دکتری قرآن و علوم جامعه المصطفی العالمیة

حسن

روشن

دانش آموخته دکتری قرآن و علوم جامعه المصطفی العالمیه


داوران خارجی:

نام داور

سمت / سازمان

هاشم

ابوخمسین

دکتری علوم قرآن جامعه المصطفی عراق

سید عبالکریم

حیدری

نماینده المصطفی در سوریه

طاهر

غرباوی

نماینده جامعه المصطفی در سوریه

محمد یعقوب

بشوی

 دکتری جامعه المصطفی پاکستان

علی آقا

صفری

 دکتری قران و علوم گرایش مدیریت، جامعه المصطفی   افغانستان

عبدالمومن

حکیمی

 دکتری قران و علوم گرایش مدیریت، جامعه المصطفی   افغانستان

سید محمد حسین

وحیدی

 دکتری قران وعلوم گرایش مدیریت جامعه المصطفی افغانستان

محمد عیسی

نداقی

دانش‌آموخته دکتری قران وعلوم گرایش بهداشت افغانستان

سید محمد علی

موسوی

دکتری قران و علوم جامعه المصطفی افغانستان

محمد نذیر

عرفانی

دانش آموخته دکتری قران و علوم جامعه المصطفی پاکستان

سید حسین

علوی

 دکتری قران و علوم جامعه المصطفی افغانستان

محمد 

امیری

دانش آموخته دکتری قران و علوم گرایش مدیریت، جامعه المصطفی   افغانستان