نقش حضرت علی در گسترش دانش‌های قرآنی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

چکیده

درباره وراثت علم نبوی به ائمه اطهار روایات بسیاری وجود دارد؛ لذا با آگاهی از روش و بینش معصومان، به ویژه حضرت علی می‌توان به استفاده صحیح از قرآن و علوم مربوطه آن دست یافت. نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که حضرت علی چه نقشی در گسترش تفسیر و علوم قرآنی داشته است. محور اصلی نوشتار این بررسی جایگاه امام علی در زمینه تفسیر و علوم قرآنی و اقدامات ایشان برای جلوگیری از عدم تحریف قرآن و اسلام است. بیان انواع روش‌های تفسیری امام علی، خود دلیلی بر علم وسیع ایشان است که سبب تربیت شاگردان بزرگ و اهل معرفتی شد تا بتوانند معارف را در بین مردم در قالب تفسیر و روایات بیان کنند. همچنین با علوم قرآنی و آموختن آن به اصحاب سبب عدم تحریف قرآن شد؛ به طوری‌که اگر این اقدامات شایسته نبود، نسل‌های بعدی از این فیض عظیم بی‌بهره می‌ماندند.

کلیدواژه‌ها


دوره 11، شماره 21
سال یازدهم، شماره 21، پاییز و زمستان 1396
اسفند 1396
صفحه 23-40
  • تاریخ دریافت: 21 مرداد 1396
  • تاریخ بازنگری: 21 شهریور 1396
  • تاریخ پذیرش: 11 مهر 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 02 فروردین 1397