اعجاز علمی قرآن از منظر آیت‌الله فاضل لنکرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام جامعه المصطفی

2 استادیار گروه علوم حدیث مجتمع قرآن و حدیث جامعه المصطفی قم

چکیده

اعجاز قرآن دارای ابعاد متعددی است که یکی از ابعاد مهم آن اعجاز علمی می‌باشد. این بُعد از اعجاز در کتاب مدخل التفسیر آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانیe به صورت گسترده مطرح شده است.
از جمله تحت عنوان «اخبار غیبی قرآن و اعجاز تشریعی قرآن و نیز اعجاز در اسرار خلقت» مطرح شده؛ که به مواردی از اعجاز علمی در حوزه زیست‌شناسی، زمین‌شناسی، کیهان‌شناسی، تاریخی و قانون‌گذاری اشاره کرده‌اند و آیات و مصادیق هر کدام را توضیح علمی داده‌اند.  
در این نوشتار با بررسی موارد فوق روشن می‌شود که اولاً اعجاز علمی قرآن یکی از ابعاد اعجاز پذیرفته شده بوده و ثانیاً ایشان یکی از پیشگامان طرح اندیشه اعجاز علمی در دوره معاصر می‌باشند و دارای نوآوری در این زمینه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The scientific miracle of the Holy Quran From the perspective of Ayatollah Fazel Lankarani(r.a) *

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Rezaei Isfahani 1
  • mohammad amini 2
1 Full professor of Al-Mustafa International University
2 Ph.D. Comparative Hadith Sciences at al-Mustafa International University
چکیده [English]

Abstract
The miracle of the Holy Quran has many aspects; one of its important aspects is the scientific miracle.This aspect of the miracle has been extensively discussed in Ayatollah Mohammad Fazel Lankarani''''s book ”Introduction of the Interpretation”. One of them is entitled "The unseen News of the Holy Qur''''an and the Legal Miracle of the Holy Qur''''an as well as the Miracle in the Creation Secrets".
He has also pointed to scientific miracles in the fields of biology, geology, cosmology, historical, and legislation. Of course, he has explained each verse and examples scientifically.
In this article, the above cases will be examined in order to clarify that, firstly, the scientific miracle of the Holy Qur''''an is one of the accepted aspects of the Quranic miracles and secondly, he is one of the pioneers of scientific miracle thought in the current time and has innovations in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Holy Quran
  • Miracle
  • Scientific Miracle
  • Mohammad Fazel Lankarani
دوره 13، شماره 25
سال سیزدهم، شماره 25، پاییز و زمستان 1398ش
دی 1398
صفحه 9-54
  • تاریخ دریافت: 04 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 30 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1398