پاسخ‌گویی قرآن به نیازهای بشر بر اساس دیدگاه‌های آیت‌الله فاضل لنکرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جامعة المصطفی العالمیة و عضو هیئت علمی پاره وقت مرکز پژوهشی قرآن کریم المهدی

چکیده

یکی از ویژگی‌های قرآن، پاسخ‌گویی به نیاز‌های مختلف بشر، در ادوار مختلف است. بسیاری از اندیشمندان از جمله آیت الله  فاضل لنکرانی معتقدند که قرآن بر اساس متن و دلالت‌های آن و نیز ورود به معانی باطنی و قدسی می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای همیشگی بشر در حد اعجاز باشد. برای اثبات آن، مبانی وجود دارد، از جمله: الهی بودن متن قرآن، عدم تحریف، حجیت ظواهر، برخورداری قرآن از بطن، جامعیّت و جاودانگی قرآن. هم‌چنین راه‌کارهای مختلفی مانند: حقیقی بودن گزاره‌های قرآنی، وجود احکام ثابت و متغیر در دین، وجود قاعده منطقه الفراغ، اجتهاد پویا، توجه قرآن به قانون و قانون‌گذاری برای پاسخ‌گویی وجود دارد که در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Response of the Holy Quran to the Human Needs from the perspective of Ayatollah Fazel Lankarani(r,a) *

نویسنده [English]

 • Hossein Alavi Mehr
Associate professor of Al-Mustafa University
چکیده [English]

Abstract
One of the characteristics of the Holy Qur'an is responding to different human needs in different periods of ages. Many scholars, including Ayatollah Fazel Lankarani, believe that the Holy Qur'an, based on the text and its implications as well as entering into esoteric and sacred meanings, can answer the eternal needs of mankind to the fullest extent.
There are basic principles for proving it, including: the divinity of the text of the Holy Qur'an, the non-distortion of the Holy Qur'an, the apparent authority of the verses of the Holy Qur'an, the Qur'an's inwardness and its universality and infiniity.
There are also various solutions such as: the authenticity of the Qur'anic statements, the existence of fixed and changing laws in religion, the existence of the Mantaghatul-al-Faragh rule, dynamic ijtihad, the Qur'an's attention to law and legislation which all will be discussed in this article

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Holy Quran
 • responsing
 • human needs
 • Ayatollah Fazel Lankarani
 • inner meaning of the Holy Quran
 • infinity
دوره 13، شماره 25
سال سیزدهم، شماره 25، پاییز و زمستان 1398ش
دی 1398
صفحه 83-104
 • تاریخ دریافت: 15 مرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 03 شهریور 1398
 • تاریخ پذیرش: 18 شهریور 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1398