ویژگی‌های عاطفی خانواده سالم در قرآن و دلالت‌های تربیتی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی جامعة الصطفی العالمیه/ دکتری

2 استادیار جامعة المصطفی العالمیة: ، .دکترای تخصصی

3 دانشیار جامعه المصطفی

چکیده

چکیده
عواطف در زندگی خانوادگی، نقش اساسی دارد و بدون توجه به عواطف، موفقیت انسان در زندگی دشوار، بلکه غیرممکن است. خانواده،اولین جایگاه تربیتی، محل بروز و ظهور عواطف انسانی و سنگ بنای جامعه است و اگر سالم باشد، می‌توان به داشتن جامعه‌ای سالم امیدوار بود. نوشتار حاضر با استفاده از روش اجتهادی با بررسی آیات قرآن کریم، مهم‌ترین ویژگی‌هایعاطفی خانواده سالم را استخراج نموده، سپسبه توصیف و تحلیل آن پرداختهو مهمترین دلالت‌های تربیتی هر یک از آن‌ها را ارائه کرده است. بررسی‌هانشان می‌دهد: ازجمله ویژگی‌های عاطفی خانواده سالم در قرآن کریم، مودّت و رحمت است که دلالت‌های تربیتی مانند حضور خداوند در خانواده، استحکام خانواده، رشد و تعالی خانواده و افزایش صمیمیت بین زوجین است؛ ویژگی دیگر، آرامش‌بخشی است که مهم‌ترین دلالت‌های تربیتی آن، راه شناخت خدا، نشاط در خانواده، رشد سلامت عاطفی خانواده و ارضای نیازهای روحی و روانی همسران در خانواده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The emotional characteristics of a healthy family in the Qur'an and its educational implications

نویسندگان [English]

 • Fayyaz Hussain Alavi 1
 • A li Hemmat Banari 2
 • Hussein Alavi Mehr 3
1 / PhD student in Quran and Educational Sciences of Al-Mustafa International University / from Pakistan / Corresponding Author qazifayaz5@gmail.com
2 / Assistant Professor and Faculty, Department of Educational Sciences, Al- Mustafa International University, Qom ah.banari@gmail.com
3 Associate Professor, Al-Mustafa International University (halavimehr5@gmail.com).
چکیده [English]

Abstract
Emotions play an essential role in family life, and without considering emotions, human success in life is difficult, if not impossible. The family is the first place of education, the place of emergence of human emotions and the foundation of society, and if it is healthy, we can hope to have healthy societies. The present article, using the ijtihad method, by examining the verses of the Holy Quran, has extracted the most important emotional characteristics of a healthy family, then described and analyzed it and presented the most important educational implications of each of them. Studies show that one of the emotional characteristics of a healthy family in the Holy Qur'an is kindness and mercy, which has educational implications such as the presence of God in the family, family strength, family growth and excellence, and increased intimacy between couples. And the other is comforting, the most important educational implications of which are the way to know God, joy in the family, the growth of the emotional health of the family and the satisfaction of the spiritual and psychological needs of the spouses in the family.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: healthy family
 • educational implications
 • emotional characteristics
 • friendliness
 • mercy
 • Quran and education

منابع

 1. قرآن کریم، ترجمه: رضایی اصفهانی، محمدعلی، موسسه دارالذکر، قم: 1383 ش.
 2. ابن اثیر، عزالدین، اسد الغابه، انتشارات اسماعیلیان، تهران: بی‌تا.
 3. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، دار احیاء التراث العربی، بیروت: 2001 م.
 4. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت: 1988 م.
 5. اربلی، علی بن حسین، کشف الغمه، مکتبه بنی‌هاشمی، تبریز: 1381 ش.
 6. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات سخن، تهران: 1381 ش.
 7. جرجانی، علی بن محمد، التعریفات، انتشارات ناصرخسرو، تهران: 1370 ش.
 8. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، مؤسسة آل‌البیت (علیهم‌السلام)، قم: 1409 ق.
 9. حسینی، داوود، روابط سالم در خانواده، بوستان کتاب، قم: چاپ بیست و ششم، 1394 ش.
10. داورپناه، محمدرضا، واژه‌نامه فرهنگ توصیفی علوم تربیتی، به نشر، مشهد: 1378 ش.
11. دهخدا، علی‌‌اکبر، لغت‌نامه، دانشگاه تهران، تهران: 1377 ش.
12. دورانت، ویلیام جیمز، لذات فلسفه، ترجمه: عباس زریاب خویی، انتشارات کتیبه، تهران: 1380 ش.
13. راغب اصفهانی، محمد بن حسین، الفاظ القرآن الکریم، تحقیق: صفوان عدنان داوودی، ذوی القربی، قم: 1383 ش.
14. زمخشری، جارالله محمود بن عمر، الکشاف، مکتب الاعلام الاسلامی، قم: 1414 ق.
15. شرتونی، سعید الخوری، اقرب الموارد، مکتبة لبنان، بیروت: 1992 م.
16. طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم، محمدباقر موسوی همدانی، جامعه مدرسین، قم: 1374 ش.
17. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات ناصرخسرو، تهران: 1372 ش.
18. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، قم: 1389 ش.
19. عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، انتشارات مجاهدی، قم: 1383 ش.
20. غزالی، ابو حامد محمد، احیاء علوم الدین، دارالجبل، بیروت: بی‌تا.
21. فضل‌الله، محمدحسین، من وحی القرآن، دار الملاک، بیروت: 1419 ق.
22. فیروزبخت، مهرداد، فرهنگ جامعه روانشناسی و روان‌پزشکی، تهران: 1389 ش.
23. فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، منشورات دار الهجره، قم: 1414 ق.
24. قرشی، سید علی‌اکبر، قاموس قرآن، دار الکتب الاسلامیه، تهران: 1371 ش.
25. قریشی، باقر شریف، نظام تربیتی اسلام، انتشارات فجر، بی‌جا: 1362 ش.
26. کهنوجی، مرضیه، «مؤلفه‌های تربیت اخلاقی در خطاب‎های آیات «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوُا»، مجله قرآن و علم، دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398.
27. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، مؤسسة الوفاء، بیروت: چاپ دوم، 1403 ق.
28. مصباح یزدی، محمدتقی، اخلاق در قرآن، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم: 1391 ش.
29. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران: 1374 ش.
30. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، تهران: 1392 ش.
31. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، دارالکتب الإسلامیة، تهران‌، 1374 ش.
32. ورام، ابن ابی فراس حمدان، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر (مجموعه ورام)، دارالتعارف و دار صعب، بیروت: بی‌تا.