جایگاه کمی قرآن در میان رشته‌های تحصیلی نظام آموزش عالی کشور (با تأکید بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسلامی.قم

2 استاد جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی است که برای هدایت جهانیان بر خاتم پیامبران حضرت محمدa نازل شده است. مطابق فرمایش معصومانb‌ قرآن دارای ظاهری زیبا و باطنی بس عمیق است. قرآن به دلیل داشتن باطن، در هر دوره و زمانی دارای طراوت و تازگی است. قرآن کتابی است که هرکس بدان تمسک جوید، به سعادت رهنمون می‌شود و هر کس که از آن دوری گزیند، به ضلالت رسد. نظام آموزش عالی کشور در ایران، یکی از مهمترین مراکز مهم، نقش‌آفرین و تأثیرگذار در حیطه آموزش جوانان و مدیران آینده کشور است. این تحقیق به دنبال آن است تا به بررسی جایگاه کمّی قرآن در میان رشته­های تحصیلی نظام آموزش عالی کشور با تمرکز بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بپردازد و تلاش شده تا با استفاده از اسناد معتبر و مطالعات کتابخانه‌ای و استفاده از شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رایانه‌ای و نمودارها و جمع‌بندی و تحلیل توصیفی ـ تحلیلی و گاه انتقادی به نتایجی دقیق و نزدیک به واقع دست یابد. بررسی‌های انجام یافته بیانگر آن است که با گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران، با وجود اینکه حضور قرآن در نظام آموزش عالی کشور بیش از دوران پیش از انقلاب است؛ اما قرآن کریم همچنان در میان رشته­های تحصیلی نظام آموزش عالی کشور دارای جایگاه بایسته و شایسته‌ای نیست و با آنچه مورد انتظار است، فاصله زیادی دارد. ازاین‌رو برای رسیدن به جایگاه والای قرآن کریم در نظام آموزش عالی، نیاز به توجه و برنامه‌ریزی بیشتر و ویژه از سوی مسئولان ذی‌ربط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Quantitative Position of the Quran among the Academic Disciplines of the Iran Higher Education System (With Emphasis on the Ministry of Science, Research and Technology)

نویسندگان [English]

 • Muhammad Nadali 1
 • mohammadali rezaeeesfahani 2
2 Al-Mustafa International University
چکیده [English]

The Holy Quran is the last divine book that was revealed to guide the world by the seal of Prophet Muhammad (P). According to Infallible Figures (A.S), the Quran has a beautiful exterior and a very deep interior. Due to its interiority, the Quran has freshness in every period and time. Quran is a book that anyone who adheres to it will be guided to happiness and whoever avoids it will go astray. The country’s higher education system in Iran is one of the most important, role-playing and influential centers in the field of training young people and future managers of the country. This research seeks to examine the quantitative position of the Quran among the disciplines of study of the country’s higher education system, focusing on the Ministry of Science, Research and Technology, and it has been tried to use authentic documents and library studies and the use of computer networks and Diagrams and summary and descriptive-analytical and sometimes critical analysis to achieve accurately and close to real results. The conducted studies show that forty years have passed since the victory of the glorious Islamic revolution in Iran, even though the presence of the Quran in the country’s higher education system is more than before the revolution, the Holy Quran still does not have a proper and worthy position among the academic disciplines of the country’s higher education system, and it is far from what is expected. Therefore, to reach the high position of the Holy Quran in the higher education system, there is a need for more and special attention and planning from the relevant authorities

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quran
 • Place of Quran
 • Higher Education of Iran
 • educational system
 • Academic Disciplines
 1. قرآن کریم، ترجمه: محمدعلی رضایی‌اصفهانی و گروهی از اساتید، انتشارات المصطفی، قم: 1388 ش.
 2. آدمیت، فریدون، امیر کبیر و ایران، خوارزمی، تهران: 1362 ش.
 3. ازغندی، سیدعلیرضا، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، سمت، تهران: 1382 ش.
 4. پناهی سمنانی، محمد و احمد پناهی، امیرکبیر تجلی افتخارات ملی، نمونه، تهران: 1376 ش.
 5. حرعاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعه، موسسه آل‌البیتb، موسسه آل البیتb، قم: چ 1، 1409 ق.
 6. خامنه‌ای، سیدعلی، حدیث ولایت، سازمان مدارک فرهنگ انقلاب اسلامی، تهران: 1375 ش.
 7. خدمات فرهنگی مرکز نور، حدیث ولایت، 1394 ش.
 8. صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ ایران، دانشگاه تهران، تهران: 1354 ش.
 9. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، دارالحدیث، قم: 1387 ش.
 10. متقی، امیر، آموزش عالی در ایران و جهان، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد: چ 1، 1348 ش.
 11. محبوبی‌اردکانی، حسین، تاریخ تحول دانشگاه تهران و مؤسسات عالی آموزشی ایران در عصر خجسته پهلوی، دانشگاه تهران، تهران: 1350 ش.
 12. سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: msrt.ir

 

دوره 16، شماره 30 - شماره پیاپی 30
دوفصلنامه علمی قرآن و علم سال `شانزدهم، شماره 30، بهار و تابستان 1401ش
شهریور 1401
صفحه 49-70
 • تاریخ دریافت: 17 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 31 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 10 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1401