منبع‌شناسی قرآن و علوم اجتماعی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

در این نوشتار، منابع میان‌رشته‌ای قرآن و علوم اجتماعی در دسته های ذیل معرفی شده است: کتاب‌ها؛ مقالات؛ پایگاه‌ها و وبلاگ‌ها.
البته در ضمن مقالات گزارشی از عناوین مقالات دائرة المعارف قرآن لیدن آمده که مرتبط با علوم اجتماعی است.
لازم به یادآوری است که ارزش علمی این منابع یکسان نیست، همان گونه که میزان ارتباط آن‌ها با قرآن نیز یکسان نیست، از اینرو ارزش‌سنجی و ارتباط سنجی آن‌ها به عهده مخاطب واگذار شده است.
این منبع‌شناسی زیر نظر گروه قرآن و علم مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی به سامان رسیده است.

کلیدواژه‌ها


دوره 5، شماره 9
سال پنجم، شماره 9، پاییز و زمستان 1390
اسفند 1390
صفحه 125-150
  • تاریخ دریافت: 24 شهریور 1390
  • تاریخ بازنگری: 25 آبان 1390
  • تاریخ پذیرش: 26 بهمن 1390
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1390