غذا درمانی از دیدگاه قرآن و علم

نویسندگان

چکیده

قرآن کریم کتاب هدایت بشر تا قیامت است، لذا از هیچ یک از امور مهم و تاثیرگذار در زندگی انسان فروگذار نکرده است. تغذیه از اموری به شمار می‌رود که مورد توجه ویژه قرآن کریم است. این کتاب شریف علاوه بر توجه به اصول کلی و اساسی تغذیه، از بعضی غذاها نام برده است که دانشمندان اهمیت و ارزش غذایی و درمانی آن‌ها را یادآور شده‌اند و کتب و مقالات متعددی
در موردشان نگاشته‌اند و حتی در برخی موارد ادعای اعجاز کرده‌اند. این تحقیق برای نمونه، به بررسی چهار مورد از این غذاها (شیر چهارپایان، شیر مادر،
عسل و خرما) می‌پردازد؛ به این صورت که پس از طرح آیات و اشاره به
نکات تفسیری، خواص و آثار این خوراکی‌ها را از دیدگاه طب و تغذیه
بررسی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها