دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-264 (سال سوم، شماره 5، پاییز و زمستان 1388ش) 

مقاله علمی ترویجی

1. روش‌شناسی تفسیر اجتماعی قرآن

صفحه 11-36

محمد رضا آقایی


مقاله علمی ترویجی

3. گرایش تفسیر مدیریتی قرآن

صفحه 63-82

محسن علیجانی


4. غذا درمانی از دیدگاه قرآن و علم

صفحه 83-112

حسینعلی علایی؛ محمد طاهر پاکدامن


مقاله علمی ترویجی

5. نظام بهداشت و سلامت در اسلام

صفحه 113-144

غلامرضا اسم حسینی