علم پیشرفته از منظر قرآن و سنت

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

چکیده

قرآن کریم ضمن توجه ویژه به علوم، انسان‌ را به علم‌آموزی تشویق نموده و در این راستا به همه اقسام علوم (تجربی، نقلی، عقلی و شهودی) توجه داده است و با طرح مراتب علم (علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین) انسان را به عالی‌ترین مراتب علم رهنمون شده و او را از علم‌نماها یعنی خرافات مثل سحر و کهانت و ... دور داشته است.
از قرآن کریم می‌توان مختصات علم پیشرفته همچون علم جامع‌نگر، هدایت‌آفرین، خشیت‌آفرین، تزکیه‌گرا، عمل‌گرا، نافع و ... را استنباط کرد. بنابراین دانش مطلوب از منظر قرآن، علاوه بر پیشرفت مادی، ویژگی‌های دیگری نیز دارد که دید وسیعی به بشریت عرضه می‌کند و باعث سعادت بشر می‌گردد و از عوارض و پیامدهای منفی علم مادی جلوگیری می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


دوره 8، شماره 15
سال هشتم، شماره 15، پاییز و زمستان 1393ش
اسفند 1393
صفحه 95-128
  • تاریخ دریافت: 19 مهر 1393
  • تاریخ بازنگری: 22 آبان 1393
  • تاریخ پذیرش: 29 آذر 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1393