انسان پیشرفته از منظر قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

چکیده

انسان پیشرفته یا انسان کامل از نظر دانشمندان اسلامی و غربی دارای تعریف‌های متفاوتی است. ابن عربی، سید حیدر آملی، ‌ملاصدرا، امام خمینی، علامه طباطبایی و شهید مطهری هر یک تعریفی را ارائه داده‌اند که در مجموع چنین برداشت می‌شود که انسان پیشرفته از تمام توانایی و استعدادهای مادی و روحی خود به طور هماهنگ و کامل استفاده می‌کند، اما انسان پیشرفته در مکاتب غربی بیشتر به جنبه‌های مادی می‌پردازد. از منظر قرآن انسان پیشرفته دارای اهدافی مانند بندگی، رسیدن به رحمت الهی، حیات طیبه و خشنودی خالق است. همچنین دارای ویژگی‌های اعتقادی (از جمله ایمان و توحید)، ویژگی‌های اخلاقی (از جمله تزکیه، تقوا، صبر و شکرگذاری) و ویژگی‌های فکری و فرهنگی (مانند اندیشیدن، اهتمام به کسب دانش، برخوردار از تلاش، کوشش و انگیزه بالا) است و در صدد است تا زندگی دنیوی و اخروی خود را به کمال برساند.

کلیدواژه‌ها


دوره 8، شماره 15
سال هشتم، شماره 15، پاییز و زمستان 1393ش
اسفند 1393
صفحه 129-160
  • تاریخ دریافت: 11 آبان 1393
  • تاریخ بازنگری: 13 مهر 1393
  • تاریخ پذیرش: 13 دی 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1393