تفسیر قرآن در رسانه (صوتی)

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

امروزه ابزار رسانه، مهم‌ترین راه برای تبلیغ و نشرآموزه‌های قرآنی و قوانین و شریعت به شمار می‌رود. تفسیر کلام الهی در این بین جایگاه والایی داشته و شایسته است در رسانه به این مهم توجه ویژه‌ای شود.
بایسته است تفسیری که در رسانه به ویژه صدا (رادیو) اجرا می‌شود، قوانین و مقررات خاصی جهت آماده‌سازی و تهیه داشته باشد. بدین‌سان ناگزیریم که روش‌های نوین جهت استوارسازی، اتقان و جذابیت این امر برگزینیم.
این نوشتار بر سه محور چیستی تفسیر رسانه‌ای (صدایی / رادیویی)، ذکر نمونه‌هایی از بهترین تفاسیر صدایی (رادیویی) متفاوت از کشورهای مختلف جهان عرب و راه‌های دستیابی به طریق، شیوه و روش مفسران، بیان بهترین شیوه در تهیه و ارائه تفسیر به وسیله صدا (رادیو) برای تمام گروه‌ها سامان یافته است.
نویسنده بر این باور است که روش‌های تفسیری صدایی (رادیویی)، همچنان نیاز به روش‌ها و سبک‌های نوین دارد که باید همگام با نیاز‌های عصر حاضر برای شنونده و مخاطبان مختلف ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


دوره 10، شماره 19
سال دهم، شماره 19، پاییز و زمستان 1395ش
شهریور 1395
صفحه 81-101
  • تاریخ دریافت: 01 مرداد 1395
  • تاریخ بازنگری: 21 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 07 دی 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1396