دوره و شماره: دوره 9، شماره 16، شهریور 1394، صفحه 1-160 (سال نهم، شماره 16، بهار و تابستان 1394ش) 

مقاله پژوهشی

اولویت‌های تولید از دیدگاه قرآن و روایات

صفحه 9-28

علی محمد میرجلیلی؛ سمیه یوسفی


مقاله علمی ترویجی

تفسیر تاریخی قرآن کریم

صفحه 29-49

محمدعلی رضایی اصفهانی


شگفتی‌های آفرینش مورچه از منظر قرآن، نهج‌البلاغه و علم

صفحه 93-120

سید علی‌اکبر ربیع نتاج؛ سیده فاطمه سلیمی؛ سیده لیلا میرزایی


شگفتی‌های آفرینش شتر از منظر قرآن و علم

صفحه 121-143

ابراهیم رضایی آدریانی؛ محمد جواد اسکندرلو